Nadchodzi kolejna istotna inwestycja drogowa w powiecie lipskim: gruntowny remont szlaku Sienno-Trzemcha-Antoniów

Nadchodzi kolejna istotna inwestycja drogowa w powiecie lipskim: gruntowny remont szlaku Sienno-Trzemcha-Antoniów

Planowane są dalsze duże działania związane z infrastrukturą drogową w powiecie lipskim. Kolejnym miejscem, które doczeka się inwestycji, jest gmina Sienno, gdzie oczekuje się renowacji prawie dwukilometrowego fragmentu trasy powiatowej Sienno-Trzemcha-Antoniów. Umowa z firmą wykonawczą została już zawarta. Całkowity koszt operacji wyniesie niemal 5 milionów złotych, z czego znaczący odsetek zostanie sfinansowany z pomocą znacznej subwencji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dnia 27 maja, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lipsku, podpisano kontrakt na realizację nowej inwestycji drogowej. Tym razem koncentruje się ona na odcinku drogi powiatowej o długości 1906,5 metra, prowadzącej przez Sienno, Trzemchę i Antoniów. Za wykonanie prac odpowiadać będzie konsorcjum firm PBI Infrastruktura z Kraśnika oraz PBI WBM z Sandomierza. Koszt ich usług wynosi dokładnie 4 970 493,38 złote.

Proponowany plan inwestycyjny zakłada gruntowną modernizację istniejącej trasy, która przechodzi przez Sienno i Trzemchę Dolną. Droga przecina obszary wiejskie z niewielką ilością zabudowań. W ramach tego projektu planuje się remont głównego odcinka drogi mierzącego mniej niż 2 kilometry.

Aktualny stan nawierzchni drogi jest opłakany – występują na niej liczne uszkodzenia i nie spełnia ona standardów dla przewidywanego ruchu pojazdów. W projekcie uwzględniono wzmocnienie konstrukcji drogi za pomocą nowoczesnej technologii recyklingu na zimno.

Wzdłuż szosy znajdują się rowy przydrożne oraz przepusty umieszczone pod dojazdami do pól i nieruchomości, które również są w złym stanie technicznym. W chwili obecnej rowy są zanieczyszczone i zatkane, co również zostanie naprawione w trakcie prac renowacyjnych.