Powstanie Wiślana Trasa Rowerowa z przyrodniczymi atrakcjami za 6,5 mln złotych

Powstanie Wiślana Trasa Rowerowa z przyrodniczymi atrakcjami za 6,5 mln złotych

Planuje się rozbudowę obszaru wzdłuż Wiślanej Trasy Rowerowej dla bardziej intensywnego kontaktu z naturą. Tereny te, rozciągające się przez gminy Drwinia, Szczurowa i Koszyce, są obecnie doceniane przez pasjonatów rowerowych za swoją sielską atmosferę. Dzięki nowemu projektowi stref bioróżnorodności, atrakcyjność tych miejsc dla turystów ma wzrosnąć. Budżet na realizację projektu wynosi 6,5 miliona złotych.

Miejscowość Popędzyna, będąca jednym z najmniejszych punktów na mapie gminy Szczurowa, leży wzdłuż Wisły, niedaleko miejsca, gdzie wpada ona do Raby. Już w tej chwili rowerzyści cenią sobie tę malowniczą okolicę. – To urokliwe miejsce, które warto odwiedzić – mówi Zbigniew Moskal, wójt gminy Szczurowa. – Obecnie znajduje się tam tylko altanka i dwie ławeczki – dodaje.

W ramach projektu planowane są duże zmiany w Popędzynie. Przewiduje się przeprowadzenie prac związanych z karczowaniem samosiejek, rekultywacją zbiornika wodnego, zalesieniem, nasadzeniami i zielenieniem. Dodatkowo, na terenie miejscowości zostanie wybudowana mała architektura: punkt obserwacji przyrodniczej i edukacji ekologicznej, pomosty wśród mokradeł, czatownie i obserwatoria.

Chociaż kwota projektu wynosząca 6,5 mln złotych robi wrażenie, to jest ona podzielona pomiędzy czterech beneficjentów. Podobne inwestycje mają powstać także w innych gminach położonych nad Wisłą: Drwinia (w Świniarach), Koszyce (w Witowie) oraz Rzezawa (przy szkołach w Dąbrówce, Łazach i Okulicach). Oprócz budowy infrastruktury, planowane są również akcje promujące ekologię. Będą to m.in. konkursy plastyczne i konkursy wiedzy ekologicznej dla młodzieży, zajęcia edukacyjne dla szkół, cykl konferencji, filmy przyrodnicze i strona internetowa o tematyce ekologicznej.