Modernizacja infrastruktury i rozbudowa szkolnej bazy sportowej w gminie Chmielnik

Modernizacja infrastruktury i rozbudowa szkolnej bazy sportowej w gminie Chmielnik

Gmina Chmielnik prężnie rozwija swoją infrastrukturę, koncentrując się zarówno na aspektach społecznych, jak i technicznych. Właśnie trwają prace nad zwiększeniem powierzchni Szkoły Podstawowej nr 3 poprzez dobudowę nowego segmentu budynku. Jednocześnie, gmina intensywnie pracuje nad finalizacją projektu sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej. Zrealizowanie obu tych inwestycji będzie kosztować gminę łączną sumę 15 milionów złotych.

Aktualnie, sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej nr 3 w Chmielniku jest skromnie wyposażona i służy jako pomieszczenie zastępcze. Jednak za rok sytuacja ta ma ulec radykalnej zmianie. W ramach rozbudowy szkoły, na jej terenie powstaje nowe skrzydło, które pomieści profesjonalną halę sportową. Dodatkowo, w planach jest utworzenie żłobka dla 30 dzieci. Kontynuowane będzie również funkcjonowanie przedszkola dla dzieci w wieku przedszkolnym. To nie koniec zmian – przy szkole powstanie także nowoczesny plac zabaw. Te zmiany są oczekiwane zarówno przez uczniów, jak i ich rodziców. Koszt rozbudowy szkoły wyniesie 10 milionów złotych.

Planowana jest także dalsza modernizacja infrastruktury sanitarnej i wodociągowej. Dzięki inwestycji o wartości 5 milionów złotych powstaje nowa sieć kanalizacji sanitarnej o długości 9,5 kilometra oraz sieć wodociągowa o długości 7,5 kilometra. Wizja gminy obejmuje dalsze rozbudowywanie sieci wodociągowej w miejscowościach Chmielnik i Błędowa Tyczyńska. W ramach nowej perspektywy finansowej gmina złożyła wniosek o dofinansowanie na kwotę 10 milionów złotych i obecnie oczekuje na jego rozpatrzenie.