Zaplanowane inwestycje i remonty w obszarze edukacji gminnej

Zaplanowane inwestycje i remonty w obszarze edukacji gminnej

Bezustanne inwestycje są nieodłącznym elementem rozwijającego się systemu oświaty na poziomie gminnym. Nie chodzi tu jedynie o nowo budowane obiekty, takie jak przedszkole w miejscowościach Mosty i Pogórze, czy piątą, aktualnie będącą w planach, szkołę. Chodzi również o modernizowanie istniejących szkół poprzez dodawanie modułowych systemów, jak to miało miejsce w szkole w Pogórzu. Największą potrzebę, szczególnie w przypadku najstarszych budynków, stanowią jednak nieodzowne remonty. Aktualnie najpilniejsza sprawa związana z konserwacją dotyczy dalszego remontu dachu szkoły w Dębogórzu, co potwierdziła ekspertyza przeprowadzona przez szkołę w lipcu tego roku.

Budynek szkolny w Dębogórzu posiada już znaczne lata – jego użytkowanie rozpoczęło się na początku XX wieku. W 1999 roku obiekt został poszerzony o nową część. Prace konserwacyjne były prowadzone tam regularnie – ostatnie prace miały miejsce w ciągu ostatnich dwóch lat. Po skończeniu etapu projektowego i zdiagnozowaniu problemu, Urząd Gminy Kosakowo planuje ogłosić w najbliższym czasie przetarg na kolejne prace budowlane związane z remontem dachu. Prace te mają rozpocząć się na początku stycznia. Jest to inwestycja na którą czekają z utęsknieniem zarówno lokalni włodarze, jak i dyrekcja szkoły. Celem jest zapewnienie uczniom odpowiednich warunków do nauki.

W ostatnim czasie, jako część inwestycji w edukację, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mostach ogłosił przetarg na remont sali gimnastycznej. Ekspertyza wykazała konieczność wymiany części okiennej fasady oraz drzwi, które nie spełniają aktualnych norm izolacyjności.