Kto rozlicza się na formularzu PIT 37?

Kto rozlicza się na formularzu PIT 37?

Co roku obowiązek złożenia odpowiedniej deklaracji pit gorączkuje Polaków. Niewątpliwie wiosna 2023 będzie jeszcze trudniejsza, ponieważ tak naprawdę dopiero wówczas okaże się, jak bardzo na wysokość podatków i same ulgi wpłynął Polski Ład, a przede wszystkim kolejne wprowadzane przez ustawodawcę w ciągu roku zmiany. Podatnicy natomiast, gdy zabiorą się za rozliczenie pit, mogą oczywiście korzystać z dokumentów przygotowywanych przez urzędy skarbowe. Popularności nie tracą również programy, które ułatwiają przygotowanie deklaracji i złożenie jej w terminie.

Z jakich deklaracji pit korzystać?

Jednym z najpopularniejszych formularzy jest PIT 37. Statystycznie ponad 80% podatników rozlicza się tą deklaracją i jest ona właściwa dla tych osób, które osiągają przychody z tytułu stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, emerytur, umów zlecenie i o dzieło. Najczęściej więc z wysokości osiągniętego dochodu rozliczamy się na podstawie przygotowywanych formularzy i po prostu sumujemy dane oraz wyszczególniamy ulgi, które zmniejszają podatek dochodowy. Rozliczenie przygotowywane za pomocą programu przede wszystkim minimalizuje ryzyko błędów obliczeniowych, a także sprawia, że nie trzeba iść do urzędu, na pocztę, by nadać zeznanie.

Opcja dla podatników, którzy nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej

W odpowiednią deklarację pit wpisuje się takie dane z PIT 11  uzyskanych od pracodawcy lub pracodawców czy z funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych. Dodatkowymi formularzami mogą być PIT-40 lub PIT-R. Ważne są także informacje o przysługujących ulgach i odliczeniach, koszty uzyskania przychodu, a także wysokość przychodu z rozliczenia złożonego w 2022 roku. Potwierdzeniem złożenia deklaracji wysłanej online jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

Z formularza PIT 37 online korzysta większość podatników. To deklaracja dla tych, którzy uzyskiwali dochody za pośrednictwem płatnika, a on pobierał w ciągu roku zaliczki na podatek, a także składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Te informacje tytułu umowy o pracę, dzieło/zlecenie, działalności wykonywanej osobiście, praw autorskich zamieszczone są w PIT 11. Natomiast PIT-40A/11A jest właściwy dla emerytów, rencistów oraz osób pobierających zasiłki pieniężne. PIT-R obejmuje dochody z tytułu pełnienia obowiązków obywatelskich i społecznych. Te formularze pit są niezbędne do tego, by w zeznaniu podatkowym wykazać wszystkie dochody, a następne skorzystać też z ulg podatkowych, jeśli oczywiście one przysługują. Tu katalog możliwości też jest bardzo rozbudowany.

Do kiedy przygotować rozliczenie pit?

Bardzo ważnym elementem, jaki można dołączyć do PIT 37, są załączniki. Najczęściej ulgi podatkowe wykazuje się na PIT-O oraz PIT-D. Ten pierwszy formularz jest właściwy do wykazania ulg innych niż mieszkaniowe. Je wskazuje się na PIT-D. Podatnicy najczęściej odliczają ulgę na dzieci, internetową, rehabilitacyjną oraz tę z tytułu darowizn na cele pożytku publicznego, kultu religijnego i inne. Ten rok miał być również rewolucyjny dla os samotnie wychowujących dzieci i to właśnie ci podatnicy najmocniej odczuli zmiany w przepisach. W efekcie preferencyjne opodatkowanie wymaga obliczenia podatku według skali – to jest 12% lub 32% w podwójnej wysokości od połowy dochodu samotnego rodzica. Już widać, że takie rozwiązanie sprawia, że podatnik zapłaci mniej niż gdyby rozliczał się indywidualnie. I jeśli do tego dodać fakt, że w 2022 kwota wolna od podatku została podniesiona do 30 000 zł, to w przypadku rozliczania się samotnych rodziców będą mieć oni do w zeznaniu uwzględnić aż 60 000 zł dochodu objętego opodatkowaniem. Przepisy oczywiście precyzują, kim jest osoba wychowująca samotnie dziecko czy dzieci, która ma prawo, aby skorzystać z preferencyjnego rozliczenia PIT 37. To osoba, która w określonej sytuacji, określonym czasie zupełnie sama faktycznie zajmuje się dzieckiem. Kwestie prawne (stan cywilny) są tu więc drugorzędne. Oczywiście z tego prawa mogą korzystać także podatnicy uzyskujący dochody z tytułu działalności gospodarczej podlegające opodatkowaniu na podstawie skali, ale oni wybierają do rozliczenia inny formularz, który składają do właściwego urzędu skarbowego.

Obowiązkowe rozliczenia z wysokości osiągniętego dochodu w 2022

Istnieje również w dalszym ciągu możliwość wspólnego rozliczenia się na deklaracji PIT-37, przy czym każde z małżonków musi spełniać kryteria obejmujące ten właśnie formularz. Wspólne rozliczenia obejmują nowożeńców, którzy w danym roku podatkowym zawarli małżeństwo, o ile oczywiście ten stan oraz wspólność majątkowa nie ustały przed końcem roku. Poza tym takie rozliczenie mogą składać małżonkowie, którzy mieszkają w każdym państwie członkowskim unii europejskiej, o ile osiągnęli przychody, które podlegają opodatkowaniu na terytorium Polski w wysokości przynajmniej 75% całkowitego przychodu w danym roku. Muszą również udokumentowali certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

Deklarację PIT-37 można wysłać pocztą, złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Skarbowym, ale praktyka pokazuje, że coraz więcej podatników wybiera opcję online. Jest szybsza, pewniejsza i – korzystając z dostępnych programów i interaktywnych formularzy, minimalizuje się ryzyko błędów. Krócej również się czeka na zwrot nadpłaconego podatku.