Kluczowe inwestycje wpływające na rozwój gminy Pawłowiczki w mijającym roku

Kluczowe inwestycje wpływające na rozwój gminy Pawłowiczki w mijającym roku

Miniony rok przyniósł wiele istotnych inwestycji, które odmieniły oblicze gminy Pawłowiczki. Realizacja tych przedsięwzięć miała decydujący wpływ na rozwój tej społeczności.

Ważnym elementem zainwestowanych środków była rekonstrukcja gminnej arterii komunikacyjnej, jaką jest ulica Korfantego położona w Pawłowiczkach. Kwota, która została przeznaczona na ten cel, przewyższyła milion złotych. Z tego ogromnego budżetu, 438 tysięcy złotych pochodziło z kasy gminy, natomiast pozostałe środki uzyskano z funduszy zewnętrznych.

Inna znacząca inwestycja dotyczyła remontu ulicy Lipowej w miejscowości Ucieszków, co przyczyniło się do znacznej poprawy lokalnej infrastruktury. Łączny koszt tej operacji wyniósł 120 tysięcy złotych i został pokryty całkowicie ze środków budżetowych gminy – jak informuje wójt gminy Pawłowiczki, pan Jerzy Treffon.

Poza tym, niezwykle ważnym zadaniem było przystosowanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Urbanowice. Ta inwestycja miała istotny wpływ na usprawnienie dostępu do tych obszarów. Całkowity koszt tego projektu wyniósł prawie 562 tysiące złotych, z czego 352 tysiące złotych zostało sfinansowanych ze środków gminy.