Gmina Kraśniczyn kontynuuje kluczowe inwestycje

Gmina Kraśniczyn kontynuuje kluczowe inwestycje

Podczas pierwszej rundy wyborów w Kraśniczynie nie udało się jednoznacznie wyłonić przyszłego włodarza gminy. Mimo braku decyzji, w ciągu najbliższych dwóch tygodni działania gminy będą kontynuowane bez żadnych zmian. Istotną informacją jest, że obecna wójt ogłosiła plany dalszych inwestycji oraz udane pozyskanie dodatkowych funduszy.

W czwartek, 4 kwietnia, wójt gminy Kraśniczyn uczestniczyła w spotkaniu odbywającym się w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Wydarzenie to było okazją do przyznania funduszy europejskich na cele związane z rozwojem dziedzictwa kulturowego. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego, oraz Zbigniew Wojciechowski, wicemarszałek, wręczyli umowy na dofinansowanie 28 projektów. Łączna wartość zawartych porozumień wynosi blisko 118 milionów złotych, z czego niemal 93 miliony stanowią środki unijne.

Gmina Kraśniczyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 3 100 027,69 złotych, co stanowi 85% wartości całkowitej projektu wynoszącej 3 658 066,40 złotych. Planowane inwestycje obejmują modernizację wiejskiej świetlicy w Żułowie, w tym termomodernizację budynku, odwodnienie świetlicy, zadaszenie tarasu oraz parking. Dodatkowo przewidziano zakup nowego wyposażenia do świetlicy takiego jak krzesła, stół czy telewizor. Ponadto środki zostaną przeznaczone na rozbudowę wyposażenia Domu Kultury w Kraśniczynie. Przewidywany zakup obejmuje pracownię komputerową, projektor laserowy, aparat fotograficzny, dyktafon, fotobudkę, telewizor, pianino, namiot, mobilną scenę z nagłośnieniem oraz schody i podesty do sceny wewnątrz DK. Gmina planuje także zakup stołów i krzeseł, pieca konwekcyjno-parowego oraz wiat targowo-wystawienniczych.