Podsumowanie inwestycji w powiecie pajęczańskim

Podsumowanie inwestycji w powiecie pajęczańskim

W dniu 9 maja 2023 r. Starosta Pajęczański Zbigniew Gajęcki oraz pracownicy Wydziału Zamówień Publicznych, Inwestycji i Promocji ocenili postęp realizacji trwających inwestycji:

Przebudowa drogi powiatowej nr 4536E w miejscowości Dylów Szlachecki.

Prace budowlane na tym odcinku drogi idą bardzo szybko. Obecnie Wykonawca zajmuje się przeprowadzaniem prac ziemnych, takich jak korytowanie drogi, niwelacja podłoża, ułożenie warstwy podbudowy z kruszywa oraz wykonanie stabilizacji. Równocześnie prowadzone są prace brukarskie. Wykonawca zapewnia, że w ciągu trzech tygodni zostanie ułożona warstwa wiążąca na tym odcinku drogi, a prace brukarskie związane z budową chodnika i zjazdów do posesji w terenie zabudowanym rozpoczną się.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3515E w miejscowości Strzelce Wielkie.

Prace budowlane na tym odcinku drogi przebiegają etapowo. Na odcinku około 900 metrów przeprowadzono korytowanie i niwelację podłoża, ułożono kruszywo oraz wykonano prace brukarskie i wytyczono zjazdy. Wszystkie te prace są realizowane zgodnie z harmonogramem, a ewentualne niedogodności dla mieszkańców dotyczące dojazdu do ich posesji zostały skutecznie rozwiązane poprzez budowę tymczasowych zjazdów.

Zakończenie modernizacji drogi powiatowej nr 3515E w miejscowości Siedlec – Wistka:

W ramach tej inwestycji przeprowadzono prace mające na celu usunięcie wszelkich spękań i nierówności na odcinku o długości 956 metrów. Wykonano nową warstwę wyrównawczą i ścieralną, a także ułożono pobocza z destruktu o szerokości 1 metra. Głównym celem tej inwestycji było stworzenie bezpiecznego i spełniającego standardy odcinka drogi, aby odpowiedzieć na apel mieszkańców wsi Siedlec i Wistka.

Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Pajęcznie:

Aktualnie trwają prace związane z wykonaniem instalacji elektrycznej, sanitarnej oraz rozprowadzeniem gazów medycznych. Rozbudowa szpitala o nowe skrzydło ma na celu wprowadzenie placówki w XXI wiek. Szerokie korytarze i przestronne sale zostaną zapewnione, aby zapewnić pacjentom większy komfort. Prace budowlane postępują szybko, a planowane jest rozpoczęcie prac wykończeniowych wewnątrz budynku w miesiącu czerwcu.

Głównym celem tej inwestycji jest stworzenie szpitala, który będzie przyjmował pacjentów z innych regionów, poprzez rozszerzenie bazy leczniczej o Blok Operacyjny, Izbę Przyjęć, Oddział Chirurgii Jednego Dnia oraz Oddział Internistyczny.

Realizacja tych inwestycji możliwa jest dzięki otrzymanym dotacjom z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na:

  • drogę powiatową nr 4536E w Dylowie Szlacheckim otrzymaliśmy 10.640.000,00 zł;
  • drogę powiatową nr 3515E w Strzelcach Wielkich otrzymaliśmy 2.375.000,00 zł;
  • drogę powiatową nr 3515E na odcinku Siedlec – Wistka w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury drogowej Powiatu Pajęczańskiego” otrzymaliśmy 7.830.200,00 zł;
  • rozbudowę Szpitala Powiatowego w Pajęcznie otrzymaliśmy 10.625.000,00 zł.

Ponadto na rozbudowę szpitala otrzymaliśmy jeszcze jedno wsparcie  w postaci dotacji ogólnej budżetu państwa w kwocie 5 549.250,00 zł oraz na rozbudowę drogi 3515 w miejscowości Strzelce Wielkie dotację z RFRD w kwocie 4.028.327,00 zł.