Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zabiega o dodatkowe środki na wsparcie gmin przygranicznych obciążonych kosztami agresji rosyjsko-białoruskiej

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zabiega o dodatkowe środki na wsparcie gmin przygranicznych obciążonych kosztami agresji rosyjsko-białoruskiej

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), poinformowała o planach zwrócenia się z prośbą do Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego. Chodzi o zwiększenie finansowania wkładu własnego dla inwestycji realizowanych przez gminy leżące wzdłuż granicy państwowej. Taka potrzeba wynika z olbrzymich kosztów, jakie te gminy muszą ponosić w związku z agresją ze strony Rosji i Białorusi.

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się po spotkaniu z przedstawicielami samorządów powiatowych i gminnych z regionu Podlasia w Białowieży, Pełczyńska-Nałęcz podkreśliła brak akceptacji sytuacji, w której agresja i naciski totalitarnych rządów pogarszają warunki życia i hamują rozwój regionów położonych przy granicy. W jej mniemaniu, nie jest sprawiedliwe, aby niewielkie społeczności lokalne były zmuszone do ponoszenia nieproporcjonalnie dużych kosztów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa. Zaznaczyła, że taka sytuacja wymaga solidarnego wsparcia.

Minister Pełczyńska-Nałęcz zwróciła również uwagę na pilną potrzebę środków płynnościowych dla samorządów i mieszkańców obszarów przygranicznych. Potrzeba ta dotyczy przede wszystkim inwestycji infrastrukturalnych oraz działań mających na celu rozwój turystyki. W tym kontekście, kluczowe jest zapewnienie funduszy na wkład własny, które obecnie są niedostępne.

Pełczyńska-Nałęcz zadeklarowała, że resort dokona szczegółowej analizy sytuacji i podjęte zostaną decyzje dotyczące formy i zakresu udzielonego wsparcia. Podkreśliła, że MFiPR zwróci się do Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego o zwiększenie środków przeznaczonych na wkład własny w ramach inwestycji prowadzonych przez gminy przygraniczne. Te gminy obciążone są bowiem największymi kosztami wynikającymi z agresji rosyjsko-białoruskiej.