Budowa Centrum Dziedzictwa Archeologicznego i Kulturowego w Masłomęczu: Kluczowa inwestycja dla gminy Hrubieszów

Budowa Centrum Dziedzictwa Archeologicznego i Kulturowego w Masłomęczu: Kluczowa inwestycja dla gminy Hrubieszów

Znacząca inwestycja na horyzoncie dla gminy Hrubieszów, jaką jest budowa Centrum Dziedzictwa Archeologicznego i Kulturowego w Masłomęczu, staje się jednym z najistotniejszych projektów realizowanych przez samorząd w ostatnim czasie. Do jej realizacji przeznaczono 21 milionów złotych. Środki te pochodzą zarówno z funduszy własnych gminy, jak i dofinansowania z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Kwota otrzymanego wsparcia wyniosła 13,5 miliona złotych.

Pozostałą część finansowania, gmina zabezpieczyła ze swojego budżetu. Za budowę odpowiada spółka Karpat-Bud z Głogowa Małopolskiego. Ponad rok temu podpisano umowę na realizację tego zadania. Jak informuje Tomasz Zając, wójt gminy Hrubieszów, prace budowlane już ruszyły i obecnie są w toku. Planowany termin zakończenia prac to styczeń 2025 roku.

Jak podkreślają przedstawiciele lokalnego samorządu, takie centrum to konieczność. Jest to inwestycja kluczowa dla promocji i zachowania wyjątkowego dziedzictwa regionu. W starożytności na tym terenie zamieszkiwali germańscy Goci – ślady po nich w postaci około 70 osad i kilkunastu cmentarzysk odkryto w okolicy. W Masłomęczu natomiast znajdowała się duża nekropolia.