Dodatek węglowy w 2022 roku. Jak złożyć wniosek? Najważniejsze kwestie

Dodatek węglowy w 2022 roku. Jak złożyć wniosek? Najważniejsze kwestie
Fire background. Free public domain CC0 photo.

Wojna w Ukrainie, która wybuchła 24 roku w wyniku zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej wstrząsnęła całym światem. Od tych wydarzeń minęło już kilka miesięcy, a konsekwencje odczuwalne są coraz bardziej na całym świecie. Rosja to kraj, który jest najważniejszym eksporterem surowców naturalnych – w tym gazu oraz węgla. Nieprzemyślana polityka państw Europy doprowadziła do skrajnego uzależnienia od wspomnianych surowców, przy jednoczesnym zaprzestaniu poszukiwania alternatyw. Nałożenie na Rosję sankcji, w tym embargo na węgiel, doprowadziło do sporego kryzysu w Europie, którego skutki odczuwalne będą przede wszystkim zimą. Jednak już teraz zauważalny jest wzrost cen tych surowców (który jednak powoli wraca do stanu sprzed wojny), jak i podniesienie cen węgla oraz gazu. Węgiel w Polsce jest nie tylko drogi, lecz także trudno dostępny. Rząd wyszedł więc z inicjatywą wsparcia obywateli w tej kwestii – mowa tu oczywiście o dodatku węglowym. Omówimy więc najistotniejsze kwestie oraz poradzimy, w jaki sposób złożyć wniosek.

Polacy pełni kreatywności i pomysłowości.

Początkowo zakładano, że dodatek węglowy w wysokości 3000 zł przyznawany będzie każdemu gospodarstwu domowemu, które korzysta z węgla. Wypłaty jeszcze się nie rozpoczęły, a urzędnicy z całego kraju zaczęli donosić o próbach wyłudzenia dodatkowych pieniędzy. Wprowadzone zostały więc pewne zmiany. Jakie? Odtąd dodatek ten przysługuje tylko i wyłącznie na jeden adres.

Kryteria.

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom, w których węgiel spalany jest w jednym z wymienionych urządzeń: kocioł, kominek, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piec kaflowy, kuchnia węglowa, piecokuchnia lub koza. Kwestie dochodowe nie zostały tu wzięte pod uwagę, co oznacza, że o dodatek węglowy ubiegać się może każda osoba bez względu na wysokość miesięcznych dochodów. Przypomnijmy jedynie, że jest to tylko i wyłącznie jednorazowe wsparcie.

Termin składania wniosków.

Wnioski o dodatek węglowy składać można od 17 sierpnia do 30 listopada tego roku. Jednocześnie wydłużony został termin weryfikacji tychże wniosków przez urzędy. Wynosi on maksymalnie 60 dni – licząc od dnia złożenia wniosku. Wszystkie wnioski muszą jednak zostać zweryfikowane do 30 grudnia 2022 roku.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o dodatek węglowy można złożyć osobiście w siedzibie gminy, przesyłając dokument za pośrednictwem poczty polskiej, lub korzystając Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej. W przypadku ostatniej metody – konieczne jest jednak posiadanie Profil Zaufany, dzięki któremu będziemy w stanie podpisać takowy wniosek elektronicznie. Wzór wniosku o dodatek węglowy jest dostępny w internecie, między innymi na stronach rządowych, jak i w każdym urzędzie gminy.

Warunki uzyskania dodatku węglowego.

By uzyskać dodatek węglowy, konieczne jest zgłoszenie właściwego źródła ogrzewania do CEEB – a więc centralnej ewidencji emisyjności budynków, lub posiadanie takiego wpisu. Deklaracje CEEB składane były przed kilkoma miesiącami.

Dodatek węglowy a długi.

Kwota wsparcia z dodatku węglowego, a więc 3000 tysiące złotych, jest zwolniona z podatku oraz wyłączona z egzekucji komorniczej. Oznacza to, że pieniądze te nie mogą zostać przejęte na poczet długów.

Jakie dane są wymagane we wniosku?

Podczas składania wniosku o dodatek węglowy konieczne jest podanie takich danych, jak imię i nazwisko, PESEL, numer oraz seria dowodu osobistego, numer PESEL, numer rachunku bankowego, obywatelstwo, adres zamieszkania. We wniosku tym należy także uwzględnić dane pozostałych domowników. Wnioskujący podaje również główne źródło ogrzewania swojego gospodarstwa domowego.

Kwestie prawne.

Osoba składająca wniosek o dodatek węglowy pamiętać musi o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Oznacza to, że wszelkie próby ewentualnego wyłudzenia tegoż to świadczenia mogą zakończyć się konsekwencjami prawnymi – w tym przypadku jest to mandat, którego wysokość wynieść może nawet kilka tysięcy złotych.

Czy pieniądze trzeba przeznaczyć na węgiel?

Dodatek do węgla jest wsparciem finansowym w wysokości 3000 zł. Jak można się domyślić, z założenia jest to kwota, która winna być przeznaczona tylko i wyłącznie na zakup węgla. Nie zostało to jednak uwzględnione w ogólnych zasadach samego wniosku, a i żaden organ nie jest uprawniony do tego, by weryfikować, czy pieniądze te rzeczywiście zostały wykorzystane celem zakupu węgla. Oznacza to, że wnioskodawca może wykorzystać tę kwotę na dowolny cel.