Wójt gminy Ruda Maleniecka Leszek Kuca kończy swoje czterokadencyjne rządy

Wójt gminy Ruda Maleniecka Leszek Kuca kończy swoje czterokadencyjne rządy

Nieopisane lata zaangażowania i służby dla społeczności gminy Ruda Maleniecka, pod kierownictwem wójta Leszka Kuca, dobiegają końca. Potwierdziło się, że ten wytrawny urzędnik samorządowy spędzi swoje ostatnie dni na stanowisku w ciągu najbliższych tygodni. 7 kwietnia br., Kuca będzie rywalizować o pozycję radnego Rady Powiatu Koneckiego. W tym samym czasie dokonuje podsumowania inwestycji, które zostały zrealizowane podczas jego ostatniej kadencji w gminie Ruda Maleniecka.

Gmina Ruda Maleniecka jest przykładem wysoko rozwiniętej społeczności, pomimo tego, że generuje stosunkowo niewielkie dochody własne. Dynamika rozwoju infrastruktury edukacyjnej i sportowej jest dowodem prowadzonych tam inwestycji. W ramach realizowanych projektów udało się wybudować sieć kanalizacyjną, drogi oraz przeprowadzić modernizację publicznych budynków użyteczności publicznej. Znaczący wzrost wydatków inwestycyjnych obserwowany jest pomimo ograniczonych dochodów własnych gminy, co świadczy o aktywności władz samorządowych w zdobywaniu środków zewnętrznych na współfinansowanie inwestycji.

Realizowane na terenie gminy inwestycje przyczyniają się do tworzenia coraz lepszych warunków dla rozwoju gospodarczego oraz poprawy jakości życia mieszkańców. Efektywne wykorzystanie publicznych środków finansowych gwarantuje rozwój lokalnej gospodarki. Zaangażowanie lokalnych władz, skoncentrowane na ulepszaniu infrastruktury i rozwoju społecznym, stanowi solidne podstawy dla przyszłego rozwoju naszej społeczności. W latach 2018-2023 w gminie Ruda Maleniecka zrealizowano ponad 50 różnorodnych projektów inwestycyjnych. Poniżej przedstawiamy podsumowanie najważniejszych inwestycji z tego okresu.