Rzut okiem na inwestycje gminy Sońsk pod kierownictwem Wójta Jarosława Muchowskiego

Rzut okiem na inwestycje gminy Sońsk pod kierownictwem Wójta Jarosława Muchowskiego

Zakończenie kadencji to czas bilansów i podsumowań. Wójt Gminy Sońsk, Jarosław Muchowski, nie jest wyjątkiem i również zdecydował się podsumować zrealizowane oraz rozpoczęte inwestycje w ciągu ostatnich lat swojego urzędowania.

Pan Muchowski, zarządzając gminą Sońsk, z dumą patrzy na osiągnięcia i wysiłki jego drużyny. Chciałby podziękować współpracownikom, którzy pomagali mu przekształcać gminę za pomocą różnych inwestycji. Według jego słów, suma przeznaczona na wszystkie te projekty wyniosła 71 476 599,04 zł.

Wśród tych funduszy, istotną część stanowiły środki zewnętrzne. Jak podkreśla wójt Sońska, kwota pozyskana z takich źródeł wyniosła aż 48 265 896,57 zł. Ta liczba pokazuje skuteczność działania władz gminy w pozyskiwaniu dodatkowego finansowania dla lokalnych przedsięwzięć.