Rząd zatwierdził wsparcie na drogi w 2023 roku dla samorządów

Rząd zatwierdził wsparcie na drogi w 2023 roku dla samorządów

Premier zatwierdził wykazy zadań powiatowych i gminnych do wspólnego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach naboru wniosków na 2023 rok. Wsparcie państwa obejmuje 1780 zadań, w tym 538 powiatów i 1242 gmin.

„Dotychczas w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w latach 2019-2022 r. na budowę, przebudowę lub remont 18 tys. km dróg samorządowych przeznaczyliśmy prawie 13 mld zł. Wsparcie z tego programu jest przeznaczane na inwestycje na drogach powiatowych i gminnych. A także zadania zwiększające bezpieczeństwo pieszych, budowę obwodnic w ciągach dróg samorządowych, a także na drogi o charakterze obronnym. Poprawa jakości tras lokalnych przekłada się na komfort podróżowania, ale także znacząco poprawia bezpieczeństwo ruchu drogowego” – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

W efekcie będzie możliwa budowa lub przebudowa 2,8 tys. km dróg. W tym 1,5 tys. km powiatowych i 1,3 tys. km dróg gminnych. Na dofinansowanie zadań gminnych zostanie przeznaczone 1 397 mln zł. Na zadania powiatowe 1 249 mln zł, a na dofinansowanie dróg obronnych 500 mln zł. Premier zatwierdził również dofinansowanie ze środków RFRR . 18 zadań miejskich zgłoszonych przez prezydentów miast na prawach powiatu, będących siedzibą wojewody lub sejmiku wojewódzkiego.

„Chcemy, żeby drogi łączyły, tworzyły nowe perspektywy – dobre perspektywy społeczne.  Wykluczenie komunikacyjne jest czymś złym. Czymś, co zabiera perspektywy normalnego rozwoju” – powiedział premier Mateusz Morawiecki.