Rozwój infrastruktury sportowej w Nowej Dębie: Inwestycje na ponad 15 mln zł

Rozwój infrastruktury sportowej w Nowej Dębie: Inwestycje na ponad 15 mln zł

W tym roku, jednym z kluczowych planów inwestycyjnych gminy i miasta Nowa Dęba, jest rozbudowa oraz modernizacja istniejących obiektów sportowych. Wstępne oszacowania wskazują, że całość prac może pochłonąć ponad 15 milionów złotych.

Według Wiesława Ordona, burmistrza Nowej Dęby, najistotniejszą część tych planów stanowi budowa nowego obiektu przy Miejskim Stadionie. Wydatki z tym związane są szacowane na około 10 milionów złotych. Co ciekawe, aż 60% z tych środków zostanie sfinansowanych dzięki Programowi Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Dodatkowo, jak podkreśla Przewodniczący Rady Miasta Damian Diektiarenko, w bieżącym roku swoje otwarcie ma mieć także nowa hala sportowa zlokalizowana przy szkole podstawowej w Tarnowskiej Woli oraz wielofunkcyjne boisko przy placówce edukacyjnej w Nowej Dębie. Nie zapomina też o pracach związanych z budową kolejnych obiektów sportowych, które będą kontynuowane w miejscowościach Chmielów i Jadachy.