Polski Ład – szereg zmian i podatkowa rewolucja

Polski Ład – szereg zmian i podatkowa rewolucja

Trzeba przyznać, że polska gospodarka ostatnimi czasy nie miewa się zbyt dobrze. Minister finansów już dawno przymierzał się do wprowadzenia szeregu zmian, które dotyczyć mają zarówno osób fizycznych jak i osób prawnych. Zmiany, które wprowadzono określono mianem Polskiego ładu. W ramach polskiego ładu zmienić miało się bardzo dużo. Póki co już wiele zmian zostało wdrożonych.

Rozliczanie na zasadach ogólnych – co zmienia Ministerstwo finansów

Zadaniem polskiego ładu jest naprawa gospodarki poprzez wprowadzenie zmian w ustawach podatkowych, rozliczaniu składki zdrowotnej, zmianie kwoty wolnej od podatku, niższe podatki dla klasy średniej. Nowe zasady dotykają też przedsiębiorców posiadających inną rezydencję podatkową niż polska. Polski Ład ma także na celu poprawę standardów życia na polskiej wsi oraz wprowadzenie emerytury dla matek wychowujących najmniej czwórki dzieci. Póki co wielu zmian nie dostrzeżono, ale kilka z nich można ocenić.

Zmiany dla przedsiębiorców rozliczających się od przychodów ewidencjonowanych i nowe rozwiązania podatkowe

Póki co w polskim ładzie udało się zmienić zasady rozliczania podatkiem liniowym oraz zmieniono kwotę wolną podatku. Dotychczas w 2021r. kwota wolna od podatku wynosiła 8 000 złotych. Początkiem roku kwota wolna od podatku została podniesiona do wartości 30 000 złotych. Teoretycznie skorzysta na tym każdy, kto zyskuje jakieś przychody w ciągu roku.

Zmiany długofalowe

Wiceminister finansów zakłada, że korzystnych dla podatników zmian ma być znacznie więcej w kolejnych latach. Przedsiębiorcy, póki co dość sceptycznie podchodzą do tego co nazwano polskim ładem. Początkowo zawierał on mnóstwo nieścisłości i dlatego rząd pracuje obecnie nad wprowadzeniem w życie ulepszonej wersji. Warto więc śledzić wszystko to co dzieje się w kwestiach podatkowych. Wciąż trwają bowiem prace nad ustawami, które mają jeszcze bardziej ułatwić rozliczanie.

Zmiany dla emerytów

Oprócz zmian podatku dochodowym przewiduje się też pozytywne zmiany dla dużych rodzin. Na szczególną uwagę zasługuje odliczenie ulgi na dzieci. Zgodnie z jednym z punktów dotyczących omawianej rewolucji jest też poprawa standardów życia seniorów. Dla osób na emeryturze, którzy nie chcą rezygnować z pełnienia funkcji w swoim zakładzie pracy przewiduje się zwolnienie z podatku PIT. Do tej pory emeryci musieli rozliczać ten podatek od dochodów tak samo jak dotyczyło to pracowników przed wiekiem emerytalnym.

Rozliczanie PIT online

Zarówno obowiązkiem pracodawców jak i pracowników jest rozliczanie z Urzędem Skarbowym. Aktywni zawodowo pracownicy mogą obecnie rozliczać się z osiąganego dochodu drogą elektroniczną. Pracownik może też naliczyć samodzielnie przysługujące mu ulgi, ale warto poznać ich warunki. Rozliczyć PIT online można bez wychodzenia z domu. Wystarczy komputer z dostępem do Internetu oraz oczywiście informacje o tym jak wysokie dochody osiągnęli dani podatnicy. Sam proces rozliczania jest raczej intuicyjny i nie wymaga posiadania szczegółowej wiedzy na temat podatków.

Walka z omijaniem prawa

Dość ważnym założeniem polskiego ładu jest walka z omijaniem prawa w sektorze szarej strefy. Przyjęty ujednolicony i prosty system rozliczania ma być lekarstwem na wiele przypadków polegających na błędach w rozliczaniu dochodów. Trudno powiedzieć jak będzie w praktyce, ponieważ jeszcze jest zbyt wcześnie na dokonanie szczegółowej oceny. Generalnie założenie jest takie, że na polskim ładzie najbardziej zyskać mają ci, którzy zarabiają najmniej. Nie jest to jednak dobra informacja dla przedsiębiorców, których wysokość przychodów czasami jest bardzo duża.