Planowany budżet i główne inwestycje gminy Raniżów na 2024 rok

Planowany budżet i główne inwestycje gminy Raniżów na 2024 rok

Zarząd gminy Raniżów przygotował plan finansowy na nadchodzący 2024 rok, który zostanie poddany pod głosowanie radnych w ciągu najbliższych tygodni. Zwracamy uwagę na kluczowe projekty inwestycyjne, które mają zostać wprowadzone w życie w przyszłym roku.

Według założeń gminy Raniżów, dochody planowane na rok 2024 wyniosą 53 270 521 zł. Niestety, wydatki są szacowane na kwotę przekraczającą 61 milionów złotych, co niesie ze sobą deficyt rzędu 8 640 867 zł.

W ramach projektów inwestycyjnych, biuro planuje zarezerwować sumę 30 milionów złotych. Przyjrzyjmy się bliżej, jakie konkretne inwestycje mają zostać przeprowadzone przez gminę w roku 2024.

Pierwszym z nich jest modernizacja oczyszczalni ścieków w Raniżowie, którą zamierza się przeprowadzić za ponad 6,5 miliona złotych. Warto jednak dodać, że większość tego budżetu pochodzi z Funduszu Polski Ład.

Znaczna część środków budżetowych, ponad 3,5 miliona złotych, ma zostać przeznaczona na transport i komunikację. Ta kwota obejmuje między innymi bieżące wydatki na remonty gminnych dróg, utrzymanie ich w odpowiednim stanie, a także zapewnienie lokalnego transportu na trasie Wola Raniżowska – Rzeszów i Raniżów Kolbuszowa.

Notabene, zabezpieczono również 140 tysięcy złotych na opracowanie dokumentacji technicznej dla projektu budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej, szczególnie w miejscowościach Zielonka i Raniżów. Dodatkowo, gmina planuje budowę chodników w Woli Raniżowskiej oraz na trasie Raniżów – Poręby Wolskie, w pobliżu fabryki mebli.