Nowe inwestycje w Rzeszowie – miejsca rekreacji dla mieszkańców

Nowe inwestycje w Rzeszowie – miejsca rekreacji dla mieszkańców

Od ponad roku trwają prace budowlane, które zakładają utworzenie nowych ogródków miejskich. Wszystko wskazuje na to, że w Rzeszowie pojawią się kolejne miejsca rekreacyjne dla mieszkańców. Plany zakładają utworzenie nowych placów zabaw, posadzenie drzew i krzewów, oraz utworzenie oddzielnych miejsc umożliwiających grę w koszykówkę.

Rewitalizacja parku.

Największą inwestycją w Rzeszowie będzie rewitalizacja parku mieszczącego się przy ulicy Wieniawskiego. Koszt ten inwestycji to niemal półtora miliona złotych. W parku pojawią się nowe ławki, oświetlenie, place zabaw – plany zakładają również, by park stał się znacznie zieleńszy, posadzone więc zostaną drzewa, kwiaty oraz krzewy.

Zakątki edukacyjne.

Owady, takie jak pszczoły, pełnią niezwykle istotną funkcję – władze miasta zamierzają więc szerzyć wiedzę na ich temat wśród mieszkańców, powstaną więc specjalne zakątki edukacyjne. Taki plac będzie znajdować się na osiedlu Nowe Miasto – plany zakładają posadzenie specjalnych, kwitnących roślin oraz utworzenie miejsc, w których owady będą mogły znaleźć schronienie.