Nowa ustawa o ocenach oddziaływania na środowisko: Procesy środowiskowe dla inwestycji strategicznych będą przyspieszone

Nowa ustawa o ocenach oddziaływania na środowisko: Procesy środowiskowe dla inwestycji strategicznych będą przyspieszone

Prezydent Andrzej Duda podpisał we wtorek nową ustawę o ocenach oddziaływania na środowisko, która ma na celu przyspieszenie procedur środowiskowych dla inwestycji uznanych przez rząd jako strategiczne. Oprócz tego, nowela przewiduje zwiększenie liczby projektów klasyfikowanych jako inwestycje strategiczne.

Podpisana nowela wprowadza zmiany do istniejących przepisów dotyczących udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, uczestnictwa społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny wpływu na środowisko. Władze argumentują, że te poprawki są niezbędne, aby przyspieszyć proces wydawania decyzji środowiskowych i tym samym umożliwić szybsze planowanie i realizację inwestycji, takich jak budowa dróg czy projekty związane z obronnością kraju.

Nowe przepisy rozszerzają również wykaz inwestycji uważanych za strategiczne. Do tej listy mają być dodane kolejne typy przedsięwzięć, takie jak budowa linii tramwajowych i metra, rozbudowa lotnisk publicznych oraz projekty związane z wydobyciem kopalin i węglowodorów. Równie ważne są inwestycje dotyczące obiektów kluczowych dla obronności lub bezpieczeństwa państwa. Zgodnie z nowymi regulacjami, dla tych typów projektów nie będzie wymagana zgodność z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.