Czy leasing jest dostępny dla małych firm?

Czy leasing jest dostępny dla małych firm?

Małe firmy często dysponują niewielkim kapitałem, który mogłyby przeznaczyć na inwestycję w rozwój swojej działalności. Zwłaszcza startupy i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą nierzadko zastanawiają się, skąd mogłyby pozyskać fundusze na rozwój przedsiębiorstwa. Kredyt w przypadku nowych firm i niewielkich biznesów może być trudno dostępny ze względu na niewielką zdolność kredytową, a także krótki staż na rynku. W tej sytuacji małe firmy mogą jednak skorzystać z leasingu.

Leasing to opłacalny sposób finansowania dla niewielkich przedsiębiorstw. Można go otrzymać w bardzo łatwy sposób, a leasingować można niemal wszystko. Firmy leasingowe oferują nie tylko leasing samochodów, ale również nowoczesnych maszyn wykorzystywanych w różnych branżach i wielu innych przedmiotów.

Jak finansować inwestycje w małej firmie?

Małe firmy, chcąc rozwijać swoją działalność na szerszą skalę, często zmagają się z problemem braku kapitału. W takim przypadku, chcąc poszerzać swoją ofertę i zdobywać nowych klientów, mogą skorzystać z zewnętrznego finansowania swoich pomysłów i inwestycji. Wśród najpopularniejszych rozwiązań w takich przypadkach wymienia się leasing, kredyt oraz dotacje. Małe firmy często decydują się na tę pierwszą opcję, ponieważ jest łatwo dostępna.

Kredyt z kolei może być dobrym sposobem finansowania dużych inwestycji, na przykład budowy nowych obiektów. Ta opcja wymaga jednak odpowiedniej zdolności kredytowej. Na każdym etapie rozwoju firma może skorzystać również z dotacji, o ile spełni określone kryteria.

Jakie zalety ma leasing dla małych firm?

Leasing to świetna i łatwo dostępna opcja dla przedsiębiorstw, które nie są w stanie zainwestować w rozwój działalności dużych środków. Leasing dla startupów i małych firm umożliwia przedsiębiorcy zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu całości rat. Niewielkie firmy mogą odliczać też naliczany VAT. Dodatkowo, mimo że leasingobiorca nie jest właścicielem leasingowanego przedmiotu, to może odliczać poniesione na niego wydatki eksploatacyjne.

Bez wątpienia zaletą leasingu dla małych firm jest to, że mogą korzystać z konkretnego przedmiotu bez konieczności mrożenia kapitału. Po zakończeniu obowiązującej umowy leasingowej można wykupić taki przedmiot lub zdecydować się na kolejny leasing.

Leasing dla jednoosobowych działalności

Osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, mogą skorzystać zarówno z leasingu operacyjnego, jak i finansowego, choć częściej wybierana jest ta pierwsza opcja. Przypomina dzierżawę, ponieważ leasingobiorca otrzymuje od leasingodawcy przedmiot do używania na określony czas, zgodnie z warunkami umowy, w zamian za regularne opłacanie rat. Przez cały okres umowy właścicielem środka trwałego nadal pozostaje firma leasingowa.

Z tego rozwiązania mogą skorzystać nawet startupy w formie jednoosobowej działalności gospodarczej i to już od pierwszego dnia funkcjonowania firmy. Osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, mogą skorzystać z takich opcji jak leasing samochodu, ale również komputerów, oprogramowania, mebli biurowych, specjalistycznych urządzeń czy maszyn produkcyjnych.

Podsumowanie

Leasing to rozwiązanie, które dostępne jest również dla małych firm, w tym startupów i jednoosobowych działalności gospodarczych. Umożliwia ono finansowanie różnych środków trwałych. Przez cały okres trwania umowy właścicielem takich przedmiotów jest jednak firma leasingowa. Dlatego leasingobiorca musi ściśle przestrzegać określonych w umowie zasad użytkowania takiego przedmiotu.