Czy Kopiec Kościuszki doczeka się należytego remontu?

Czy Kopiec Kościuszki doczeka się należytego remontu?

Kwestia remontu słynnego Kopca Kościuszki poruszana była od wielu lat, gdyż obiekt ten wymaga natychmiastowych prac mających na celu jego zabezpieczenie przed niszczeniem, jak i modernizację. Kopiec w ubiegłych latach przeszedł już kilka napraw i remontów, które jednak nie były wystarczające. Niestety, obecnie brakuje środków, które umożliwiłyby rozpoczęcie niezbędnych prac remontowych.

Kiedy rozpocznie się remont?

Planowano, iż kompleksowy remont Kopca Kościuszki rozpocznie się jeszcze w tym roku. Jak obecnie wiemy, tak się jednak nie staje. Kopiec obecnie znajduje się w rękach Zarządu Zieleni Miejskiej, który otwarcie przyznaje, że na takie przedsięwzięcie zwyczajnie brakuje pieniędzy. Pieniądze na remont kopca miały zostać dofinansowane ze środków unijnych. Takie wypłaty zostały jednak wstrzymane w związku z nałożonymi na Polskę karami. Komitet Kopca Kościuszki zamierza złożyć odpowiedni wniosek do Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.

Jeżeli remont kopca zostanie rozpoczęty, co dokładnie będzie obejmować?

Komitet Kopca Kościuszki zakłada optymistycznie, że w razie uzyskania dofinansowania na remont, ten mógłby rozpocząć się w 2023 roku. Docelowy projekt zakłada między innymi ustabilizowanie całego obiektu, remont ścieżek, założenie instalacji odwadniającej.