Ciężkie sprzęty niezbędne na każdej budowie

Ciężkie sprzęty niezbędne na każdej budowie

Koparki są jednymi z najczęściej używanych ciężkich maszyn w każdym projekcie budowlanym. Zwykle znajdują się one podczas pierwszych etapów budowy, ponieważ są używane do kopania rowów i fundamentów.

Są one również używane do wykopywania dużych otworów i kanałów w ziemi. Koparki (hydrauliczne) to ciężki sprzęt budowlany składający się z wysięgnika, łyżki lub ramienia, łyżki i kabiny na obrotowej platformie zwanej „domem”. Dom znajduje się na podwoziu z gąsienicami lub kołami. Są naturalnym postępem od łopat parowych i często błędnie nazywane łopatami mechanicznymi.

Wszystkie ruchy i funkcje koparki hydraulicznej są realizowane za pomocą płynu hydraulicznego, cylindrów hydraulicznych i silników hydraulicznych. Ze względu na liniowe uruchamianie siłowników hydraulicznych, ich tryb pracy zasadniczo różni się od koparek linowych, które wykorzystują wciągarki i stalowe liny do wykonywania ruchów.

Więcej artykułów z branży budowlanej przeczytasz w portalu https://lofthouse.pl/.

Jakich jeszcze ciężki sprzętów nie może zabraknąć na budowie?

Ładowarka to ciężka maszyna sprzętowa używana w budownictwie do odsuwania na bok lub ładowania materiałów, takich jak asfalt, gruz rozbiórkowy, brud, śnieg, pasza, żwir, kłody, surowce mineralne, materiały z recyklingu, skała, piasek, zrębki itp. do lub na inny rodzaj maszyn, taki jak wywrotka, przenośnik taśmowy, kosz zasypowy lub wagon kolejowy.

Rozściełacz jest również znany jako wykończacz nawierzchni, finiszer asfaltu, maszyna do układania kostki brukowej, to sprzęt budowlany używany do układania asfaltu na drogach, mostach, parkingach i innych podobnych miejscach. Układa asfalt płasko i zapewnia niewielkie zagęszczenie, zanim zostanie zagęszczony przez walec.

Koparko-ładowarka (zwana również aktorem tylnym lub aktorem tylnym) to rodzaj sprzętu do kopania lub koparki, składający się z łyżki do kopania na końcu dwuczęściowego ramienia przegubowego. Zazwyczaj jest on montowany z tyłu ciągnika lub ładowacza czołowego, który tworzy „koparko-ładowarkę”.